AMSEP

Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Duration of project: 01.10.2014-31.12.2017

Contact person:

dr inż. Sebastian Iwaszenko
e-mail: siwaszenko@gig.eu
telefon: 32 259 21 73

+ 48-32-259-2000