DD-MET

Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and greenhouse gases emission mitigation

 

Kierownik projektu:
mgr inż. Bartłomiej Jura

Termin realizacji projektu:
01.07.2019 – 31.12.2022

Koordynator projektu:
Instytut Nafty i Gazu, Kraków

+ 48-32-259-2000