TERDUMP

Współpraca VŠB-TUO/GIG Katowice w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy

Termin realizacji projektu:
01.07.2017 - 30.06.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Monitoringu Środowiska
dr Leszek Drobek
e-mail: ldrobek@gig.eu
tel. 32 259 26 77

+ 48-32-259-2000