MEGAPlus

Unconventional MEthane Production from Deep European Coal Seams through combined Coal Bed Methane (CBM) and underground Coal GAsification (UCG) technologies

 

Realizacja projektu:
01.06.2018 - 31.05.2021

Koordynator projektu:
Główny Instytut Górnictwa

Kierownik projektu:
dr inż. Krzysztof Kapusta

Więcej informacji na projectmega.eu

+ 48-32-259-2000