RAFF

Risk assessment of final pits during flooding

Kierownik projektu:
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG

Ternim realizacji projektu:
01.06.2019 – 31.05.2022

Koordynator projektu:
POLTEGOR

+ 48-32-259-2000