Działalność w zakresie certyfikacji obowiązkowej

Wybierz kategorię

 

 

 • Dyrektywa 2006/42/WE "Maszyny"

  W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji ( Nr 22/2009 – Maszyny do robót podziemnych) w zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 2006/42/WE, Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

  • Badanie typu WE,
  • Pełne zapewnienie jakości.

   

 • Dyrektywa 2014/34/UE ATEX

  Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów w pełnym zakresie dyrektywy, w tym zgodnie z modułami:

  • Badanie typu UE.
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem.
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.
  • Wewnętrzna kontrola produkcji i przesłanie dokumentacji technicznej

   

 • Dyrektywa 2014/28/UE "Materiały wybuchowe"

  Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej materiałów wybuchowych. W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów w pełnym zakresie dyrektywy, w tym zgodnie z modułami:

  • Badanie typu UE.
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu.
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.

   

 • Dyrektywa 2013/29/UE "Wyroby pirotechniczne"

  Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych. W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów w pełnym zakresie dyrektywy, w tym zgodnie z modułami:

  • Badanie typu UE.
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu.
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.
  • Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (tylko dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4)

   

 • Dyrektywa IECEx "Wyroby przeciwwybuchowe"

  Główny Instytut Górnictwa w 2010 roku osiągnął status jednostki certyfikującej ExCB oraz laboratorium badawczego ExTL . Prowadzimy kompleksową działalność w zakresie oceny oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrozonych wybuchem zgodnie z wymaganiami systemu IECEx oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IECEx. Przeprowadzamy pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

+ 48-32-259-2000