Działalność w zakresie oceny zgodności

Wybierz kategorię

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

W zakresie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Główny Instytut Górnictwa został wykazany jako jednostka upoważniona do przeprowadzania badań i oceny wyrobów w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003). 

W ramach udzielonego Głównemu Instytutowi Górnictwa upoważnienia Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z ustanowionymi w tym zakresie procedurami. Zakres badawczy związany z przedmiotową oceną zgodności realizują akredytowane Laboratoria GIG.

+ 48-32-259-2000