CoalTech2051

Działania Wspomagające RFCS w zakresie europejskich badań naukowych w obszarze węgla w świetle celów polityki UE do roku 2050 oraz globalnych kierunków wykorzystania węgla

 

Termin realizacji projektu:
01.06.2018 - 31.05.2020

Kierownik projektu:
dr inż. Aleksandra Koteras

+ 48-32-259-2000