CONCERT

Wspólny europejski program integracji badań w obszarze ochrony radiologicznej

Termin realizacji projektu:
01.09.2016 - 31.05.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG
e-mail:
tel. 32 259 23 80

+ 48-32-259-2000