Edukacja

GIG posiada znaczący udział w obszarze szeroko pojętej edukacji i działań około-edukacyjnych. We współpracy ze Szkołą Główną Handlową organizujemy studia podyplomowe, prowadzone przez kadrę naukową tej uczelni i zakończone jej dyplomem, a także różnorodne, specjalistyczne kursy i szkolenia. Służymy przy tym najbogatszą w regionie biblioteką w zakresie górnictwa i inżynierii środowiska.

Zobacz naszą ofertę:

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne

Biblioteka Naukowa

Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa


Główny Instytut Górnictwa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Politechnika Śląska realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”.
Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 025 000,00  zł

 

 

+ 48-32-259-2000