Misja

MISJA GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej
dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko.
Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe.

Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK

13.08.2018 r.

+ 48-32-259-2000