Nagrody uzyskane w 2018 roku

  • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa przyznane przez Jury konkursu „Mistrz Techniki 2016/2017” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 28.01.2018 r.)
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL)”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 15.01.2018 r.)

+ 48-32-259-2000