Nagrody uzyskane w 2020 roku

  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2019 za rozwiązanie pod nazwą „Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 10.02.2020r.).

  • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Produkt – produkt najwyższej jakości – tytuł LAUREATA QI 2020 – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Pyłomierz przenośny Dust Air”. Konkurs realizowany był pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (14.04.2020r. Katowice).

  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Pyłomierz przenośny Dust Air” przyznany podczas Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 za wysokiej rangi nagrody uzyskane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2019 roku, (Warszawa, 30.05.2020r.).

  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pyłomierz przenośny Dust Air” (Warszawa, 4 czerwca 2020r.).

  • Złoty Medal XIV Wirtualnej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2020" za "Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych" (Warszawa, 21 października 2020r.)

  • Srebrny Medal XIV Wirtualnej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2020" za "Metodę projektowania portalowo-szkieletowej 21 obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych" (Warszawa, 21 października 2020r.)

  • Tytuł "Ambasador Polskiej Gospodarki 2020" w kategorii Marka Europejska w konkursie organizowanycm przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (Warszawa, 15 października 2020r.)

+ 48-32-259-2000