Nagrody uzyskane w 2020 roku

  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2019 za rozwiązanie pod nazwą „Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 10.02.2020r.).

  • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Pyłomierz przenośny Dust Air”. Konkurs realizowany był pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (14.04.2020r. Katowice ).

  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Pyłomierz przenośny Dust Air” przyznany podczas Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 za wysokiej rangi nagrody uzyskane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2019 roku, (Warszawa, 30.05.2020r.).

  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pyłomierz przenośny Dust Air” (Warszawa, 4 czerwca 2020r.).

  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIV Wirtualnej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2020” za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych” (Warszawa, 21.10.2020r.).

  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2020” za „Metodę projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych” (Warszawa, 21.10.2020r.).

  • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2020 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 30.11.2020r.).

  • Śląski Medal Solidarności Społecznej BCC przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Katowicką Lożę Business Centre Club (Katowice, 07.12.2020r.).

  • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana Dyrektorowi Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Stanisławowi Prusek przez Komisję Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (Katowice, 21.12.2020r.).

+ 48-32-259-2000