Technologie środowiskowe

Technologia otrzymywania zeolitów z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

Technologia selektywnego wytrącania wodorotlenków metali do produkcji mieszanych tlenków o strukturze ferrytowej

dr inż. Jacek Grabowski

inż. Marcin Grądziel

Zastosowanie barier reaktywnych do usuwania zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych

dr inż. Jacek Grabowski

dr inż. Andrzej Bajerski

mgr inż. Grzegorz Konopka

dr inż. Grzegorz Gzyl

dr Zbigniew Bzowski

Bezpieczne dla środowiska technologie zagospodarowywania osadów ściekowych

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

dr inż. Jacek Grabowski

Technologia uzdatniania wody

mgr inż. Krzysztof Korczak

dr inż. Paweł Zawartka

Technologia wytwarzania materiałów polimerowych trudnopalnych i antystatycznych

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia wytwarzania kompozytów polimerowych trudnościeralnych

dr inż. Henryk Rydarowski

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów dla budownictwa drogowego i przemysłowego z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu materiałowego

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia zagospodarowywania odpadów pianek poliuretanowych

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia demontażu i recyklingu zużytych samochodów

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia produkcji uszczelek płaskich wytwarzanych z odpadów PVC

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia produkcji zbiorników i rur z żywic zbrojonych włókien

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia wytwarzania wysoko napełnionych kompozytów z termoplastyczną lub utwardzalną matrycą polimerową

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia wytwarzania profili aluminium-polimer

dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia oczyszczania wód kopalnianych z radu

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG

dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, prof. GIG

+ 48-32-259-2000