Archiwum aktualności

2018-08-10

Społeczny Pre­_Cop24 i podpisanie umowy Grupy Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK

9.08.2018r. w Katowicach, w pierwszym dniu konferencji Społeczny Pre­_Cop24 odbyło się uroczyste podpisanie umowy Grupy Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK. Jednym z 12 sygnatariuszy tej umowy jest Główny Instytut Górnictwa.


Czytaj więcej...
2018-07-30

Nowa Górnicza Skala Intensywności Sejsmicznej

Zakończyły się kilkuletnie badania i prace zespołu autorskiego Głównego Instytutu Górnictwa kierowanego przez dr hab. Grzegorza Mutke nad opracowaniem nowej Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej (GSIS-2017)


Czytaj więcej...
2018-07-25

Certyfikacyjna ścieżka dla start-upów w górnictwie

Wdrożenie nowoczesnych urządzeń i technologii, implementacja innowacyjnych rozwiązań do stosowania w procesie wydobywczym i przeróbki węgla kamiennego to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi polskie górnictwo


Czytaj więcej...
2018-07-16

Kolejny cykl szkoleń organizowanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ukraińskim sektorze wydobywczym"

W dniach 3-5 lipca br. GIG uczestniczył w kolejnym cyklu szkoleń organizowanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ukraińskim sektorze wydobywczym” koordynowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy


Czytaj więcej...
2018-07-11

Podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”

W dniu 5.07 br. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”


Czytaj więcej...
2018-07-06

X Międzynarodowe Sympozjum Egzergia, Energia i Środowisko (10th International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEEES-10)

W dniach 1-4 lipca 2018 odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa X Międzynarodowe Sympozjum Egzergia, Energia i Środowisko poświęcone zagadnieniom z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej


Czytaj więcej...
2018-07-05

Spotkanie inauguracyjne projektu HydroCOAL Plus

28 czerwca 2018r. w kopalni doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa odbyło spotkanie inauguracyjne partnerów projektu o akronimie HydroCOAL Plus


Czytaj więcej...
2018-07-02

Rozpoczęły się badania nad nowymi technologiami eksploatacji głęboko zalegających pokładów

Spotkaniem w Głównym Instytucie Górnictwa oficjalnie otwarty został projekt o akronimie MEGA+: Produkcja metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach odzysku metanu pokładów węgla i podziemnego zgazowania węgla


Czytaj więcej...
2018-06-28

Główny Instytut Górnictwa został sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce

27 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030, którego elementem była uroczystość podpisania Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju


Czytaj więcej...
2018-06-26

Nowe i udoskonalone techniki kontroli emisji metanu - zakończenie projektu GASDRAIN

25 czerwca 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się seminarium podsumowujące projekt o akronimie GASDRAIN


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000