10 marca 2020r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie oficjalnie otwierające projekt EPOS PL+

Projekt ten jest częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS (European Plate Observing System), pozwalającego lepiej zrozumieć trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów i inne geozagrożenia, również te związane z eksploatacją złóż.

Celem projektu EPOS-PL+ jest zwiększenie funkcjonalności dużej infrastruktury badawczej, która powstaje w ramach programu EPOS. W Polsce powstaną tzw. Lokalne Centra Danych dla zagrożeń antropogenicznych, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, danych globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS) i radiometrycznych, obserwacji grawimetrycznych, badań sejsmicznych litosfery i danych satelitarnych. Zaplanowane jest powstanie satelitarnego banku danych, platformy IT do badań metodami sztucznej inteligencji z użyciem sieci neuronowych i komputerów o wielkiej mocy obliczeniowej.
 
W Polskiej Grupie Górniczej powstanie też nowy poligon pomiarowy o nazwie Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych, który pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań nad zagrożeniem tąpaniowym i sejsmicznością obszarów górniczych w filarach ochronnych wybranych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Celem projektu jest bowiem również promowanie współpracy nauki z biznesem.
 
W skład konsorcjum realizującego projekt EPOS-PL+ wchodzi 6 jednostek naukowych takich jak: GIG-lider projektu, Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jedyny partner przemysłowy, jakim jest Polska Grupa Górnicza. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a realizacja potrwa do 31 grudnia 2023 r. 

+ 48-32-259-2000