10 września 2015r. gościła w GIG delegacja firmy MECON Ltd z Indie na czele z panem dyrektorem Subirem Chattopadhyay

MECON Limited jest jednym z największych, indyjskich  przedsiębiorstw państwowych działających od  ponad 50 lat w branży energetycznej, ochrony środowiska, paliwowej, metalurgicznej oraz infrastrukturalnej. Ta multidyscyplinarna organizacja skupia prawie 1300  inżynierów, naukowców i techników.  Indie to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, a współpraca z indyjskimi partnerami to  wielkie wyzwanie dla polskich firm.

Głównym tematem rozmów w Głównym Instytucie Górnictwa były  nowe techniki i technologie stosowane w polskim górnictwie oraz zagadnienia czystych technologii węglowych. Na światowym  rynku badawczym czyste technologie węglowe są  podstawą zeroemisyjnej  technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych, jednego z najważniejszych obecnie tematów badawczych świata. Instytut dysponuje  w tym zakresie wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, ale także specjalistycznymi, akredytowanymi laboratoriami, poligonami doświadczalnymi, nowoczesną bazą aparaturową.  Działalność Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG znalazła duże uznanie w oczach gości, którzy mieli okazję zwiedzić też podziemne wyrobiska Kopalni Doświadczalnej Barbara, gdzie w 2010 roku przeprowadzony był pierwszy eksperyment podziemnego zgazowania węgla w ramach projektu HUGE.

+ 48-32-259-2000