16 stycznia 2016r. profesor Józef Dubiński, wieloletni Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, a obecnie Przewodniczący Rady Naukowej GIG, otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji – nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej przyznawaną w

16 stycznia 2016r.  profesor Józef Dubiński, wieloletni Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, a obecnie Przewodniczący Rady Naukowej GIG, otrzymał  Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji – nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej przyznawaną wyróżniającym się menedżerom, firmom  i organizacjom.  

Prof. Józef Dubiński  jest wybitnym specjalistą z zakresu geofizyki i geomechaniki górniczej, autorem prawie 400 publikacji naukowych, w tym  8 książek, kilkunastu patentów oraz wielu opracowań naukowo-badawczych i badawczo-usługowych. Jest członkiem  korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, członkiem Komisji i Sekcji Górnictwa i Energetyki Polskiej Akademii Umiejętności. Jest też Doktorem  Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej i  Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku - najstarszej uczelni górniczej na Ukrainie.

Prof. Józef Dubiński pełni szereg  ważnych funkcji w polskich i międzynarodowych organizacjach, w tym: Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych, Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach  oraz Prezesa Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Górnictwa. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP.

Kryształowy Laur otrzymał za szczególny wkład w podnoszenie bezpieczeństwa pracy w górnictwie, współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz administracją,  współtworzenie programów ekorozwoju wielu śląskich gmin, kreowanie rozwiązań  technicznych służących  kształtowaniu korzystnych relacji między człowiekiem, przemysłem i środowiskiem oraz wieloletnie kierowanie Głównym Instytutem Górnictwa.

+ 48-32-259-2000