21 października 2016 roku GIG gościł 36 studentów ostatniego roku studiów w ramach dni otwartych Instytutu

Goście GIG - studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej - po wysłuchaniu części wstępnej, w której zostali zapoznani z działalnością Instytutu zwiedzili Centrum Radiometrii Środowiskowej oraz Centrum Czystych Technologii Węglowych. Na zakończenie spotkania studenci podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami z prowadzącymi dni otwarte Głównego Instytutu Górnictwa.

+ 48-32-259-2000