26 listopada 2015r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyły się warsztaty na temat nowej dyrektywy ATEX organizowane przez Główny Instytut Górnictwa wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Uczestniczyło w nich ponad 200 przedstawicieli przemysłu.

Dyrektywa zacznie  obowiązywać  20 kwietnia 2016 roku i wprowadza szereg zmian, ważnych dla producentów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Podczas warsztatów omówiono najważniejsze zagadnienia takie jak: nowe wymagania prawne, nadzór nad rynkiem wyrobów w wykonaniu  przeciwwybuchowym, zakres nowej dyrektywy ATEX. Z dużym zainteresowaniem  uczestników przyjęto omówienie urządzeń z pogranicza dyrektywy oraz obowiązków producentów. Warsztaty objęte były patronatem Komisji Europejskiej.  Zapraszamy na stronę Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego GIG:  www.KDBEx.eu.

+ 48-32-259-2000