3 sierpnia 2016r. gościliśmy w Instytucie pana dr. Grzegorza Rosłonka, Dyrektora Oddziału Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego PGNiG SA

3 sierpnia 2016r. gościliśmy w Instytucie  pana dr. Grzegorza Rosłonka, Dyrektora Oddziału Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego PGNiG S.A. 

Nasz gość zapoznał się z obszarami działalności Instytutu oraz zwiedził laboratoria, gdzie przedstawione  zostały nowoczesne metody badań wykorzystywane przez GIG, możliwe do zastosowania w wielu różnych branżach, również paliwowej.  

+ 48-32-259-2000