8 lipca 2016r. w Warszawie podpisany został aneks do porozumienia zawartego w 2015r. pomiędzy UNECE a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, na mocy którego w GIG utworzono Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń

8 lipca 2016r.  w Warszawie podpisany został aneks do porozumienia zawartego  w 2015r. pomiędzy  Europejską Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, na mocy którego w GIG utworzono Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń. Podpisanie aneksu oznacza że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy przystąpiły do tej eksperckiej instytucji

W obecności Michała Kurtyki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii dokument podpisany został przez: Piotra Woźniaka, prezesa PGNiG oraz Łukasza Kroplewskiego, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju,  Scotta Fostera, dyrektora Działu Zrównoważonej Energii w UNECE, dr hab. inż. Stanisława Pruska, naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa oraz dr Tomasza Nałęcza, zastępcę dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń jest organem wykonawczym UNECE, którego misją jest upowszechnianie informacji i wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk w dziedzinie ujęcia i wykorzystania metanu z pokładów węgla. Skupia ono światowej klasy ekspertów pracujących nad nowymi metodami odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Będzie ono gromadzić informacje i doświadczenia w zarządzaniu metanem z kopalń z zachowaniem zasad  zrównoważonego rozwoju, na co szczególny nacisk kładzie ONZ. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie działalności Centrum w upowszechnianiu wiedzy na temat metanu oraz dostęp do eksperckiej wiedzy, która zapewnia wsparcie merytoryczne i technologiczne dla projektów realizowanych przez partnerów Centrum, między innymi PGNiG.

Współpraca w ramach Centrum ma przyczynić się do rozwoju nowych metod odzyskiwania i gospodarczego wykorzystania metanu jako surowca energetycznego. Metan to cenne źródło energii, które w dużej części marnujemy przy eksploatacji kopalń węgla kamiennego. Jego odzyskiwanie powinno być na znacznie wyższym poziomie. Współpraca z Międzynarodowym Centrum Doskonałości pozwoli na rozwój nowych technologii, na zwiększenie efektywności odmetanowania kopalń, ale także na pozyskiwanie metanu z pokładów węgla – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Jesienią 2016 r. PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym rozpocznie testowanie nowatorskiej metody wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego (CBM) w Gilowicach na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. PGNiG wykorzysta tam swoje doświadczenia z zabiegów stymulacji poprzez hydrauliczne szczelinowanie, które wykonywało już w ramach prac związanych z poszukiwaniem gazu z formacji łupkowych. 

+ 48-32-259-2000