8 lutego 2016 r. w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa oraz firmami Węglokoks Kraj i Joy Global Poland

8 lutego 2016 r. w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego podpisane zostało  porozumienie pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa oraz firmami Węglokoks Kraj i Joy Global Poland  o współpracy w zakresie prowadzenia eksploatacji systemem komorowo-filarowym z zastosowaniem obudowy kotwiowej w kopalni „Bobrek-Piekary” ruch „Piekary”.

System taki jest wydajny i może stanowić alternatywę dla systemu ścianowego w polskim górnictwie. Mam nadzieję, że pozwoli on na bezpieczną i efektywną eksploatację pokładów węgla w kopalni „Bobrek-Piekary” ruch „Piekary” – powiedział Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Eksperci Głównego Instytutu Górnictwa zbadają możliwości i uwarunkowania w zakresie bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji systemem komorowo-filarowym oraz jego wpływu na powierzchnię terenu.

Uzyskanie pozytywnych wyników badań i szeroko przeprowadzonych analiz pozwoli na wdrożenie systemu komorowo-filarowego w kopalni „Bobrek-Piekary” ruch „Piekary”, opartego na wyposażeniu technicznym dostarczonym przez firmę Joy Global Poland.  Zastosowanie tej technologii i nowoczesnego wyposażenia technicznego stworzy możliwość eksploatacji złóż węgla, które znajdują się w filarach ochronnych tej kopalni, a zlokalizowanych m.in. w silnie zurbanizowanych  rejonach, które obejmują także centrum miasta Piekary Śląskie. Szacuje się, że wybranie takich zasobów węgla zalegającego w obrębie pól resztkowych i filarów ochronnych może wydłużyć okres istnienia piekarskiej kopalni o co najmniej 10 lat.

Aktualnie w górnictwie światowym węgla kamiennego m.in. w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Indie, stosuje różne, w zależności od warunków geologiczno-górniczych i wyposażenia technicznego, odmiany systemu komorowo-filarowego. Odpowiednie dostosowanie takiego systemu, jak i zdobyte doświadczenia w piekarskiej kopalni mogą w przyszłości pozwolić na implementacje tego sposobu eksploatacji w innych polskich kopalniach oraz pozyskanie węgla z pokładów resztkowych.

+ 48-32-259-2000