9 czerwca 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja kończąca trzyletni projekt o akronimie MANAGER

9 czerwca 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa  odbyła się konferencja kończąca  trzyletni projekt  o akronimie MANAGER - Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej.  Jego celem było przedstawienie opracowanych metod i rozwiązań technicznych dla efektywnego zarządzania zrzutami wód kopalnianych i ograniczenia ryzyka środowiskowego.

Eksploatacja węgla kamiennego wiąże  się z odprowadzaniem na powierzchnię wód kopalnianych, których ilości i skład są uzależnione od specyfiki danego obszaru wydobywczego. Rodzaj podłoża oraz głębokość eksploatacji wpływają na stopień zasolenia tych wód, zawartość pierwiastków promieniotwórczych czy też metali ciężkich.

W ramach projektu  opracowany został pakiet  technologii oczyszczania wód kopalnianych  zarówno w skali laboratoryjnej, jak i pilotażowej. Technologie takie jak np.: biotechnologia z wykorzystaniem glonów, żel fosforanowy, system alkalizujący pracujący okresowo, mieszanina naturalnych zeolitów czy system odgazowywania przetestowane zostały w kopalniach w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Określone zostały też  możliwości dalszego wykorzystania oczyszczonej wody i produktów z procesów oczyszczania oraz wykonana została analiza rentowności zastosowanych rozwiązań. Rezultaty projektu umożliwią kompleksowe zarządzanie zrzutami wód kopalnianych.

Projekt finansowany był z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, a realizowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowców i inżynierów z Polski (GIG, Tauron Wydobycie), Francji (IXSANE, INERIS), Niemiec (DMT) ,Wlk. Brytanii (The Coal Authority),  Hiszpanii (HUNOSA, Uniwersytet w Almerii, Aitemin) oraz Grecji (CERTH).

W ramach projektu powstał katalog innowacyjnych technologii oczyszczania oraz interaktywne narzędzie (boxmodel) wspomagające analizy scenariuszowe wpływu wód kopalnianych na ekosystemy wodne.  Opracowany został również podręcznik zawierający wytyczne dotyczące wdrażania efektywnych rozwiązań zarządzania zrzutami i ponownego wykorzystania wód kopalnianych. 

+ 48-32-259-2000