Artykuł GIG nagrodzony na międzynarodowym sympozjum ISMSSE2018 w Chinach

W dniach  22-24 października 2018r. w Pekinie  odbywało się czwarte międzynarodowe sympozjum na temat nauki i inżynierii bezpieczeństwa w górnictwie (ISMSSE2018), którego gospodarzem był Uniwersytet Nauki i Technologii w Pekinie (University of Science and Technology). Uczestniczył  w nim profesor Stanisław Prusek, Dyrektor GIG, przedstawiając artykuł, który został wyróżniony i nagrodzony specjalnym dyplomem.

Nagrodzony został artykuł  o tytule "Influence the canopy ratio of powered roof support on the longwall working stability – case study", a jego autorami są  Stanisław Prusek, Sylwester Rajwa i Tomasz Janoszek. W artykule opisano przypadek ściany, w której występowały utrudnienia związane z utratą jej stateczności i występującymi okresowo zawałami skał stropu. Autorzy podjęli się próby wyjaśnienia tych utrudnień bazując na rzeczywistych pomiarach i obserwacjach ściany, a następnie przeprowadzili symulacje numeryczne. W obliczeniach tych uwzględniono szereg czynników w tym m.in. rzeczywistą postać geometryczną konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej oraz stwierdzone ciśnienia w jej stojaku. Tym samym, symulacje numeryczne prowadzono w oparciu o model górotworu, który odwzorowuje rzeczywiste warunki górniczo-geologiczne w jakich prowadzona była eksploatacja. Uzyskane wnioski z pracy mogą stanowić uzupełnienie wiedzy inżynierskiej wykorzystywanej na etapie konstrukcji i doboru sekcji obudów zmechanizowanych w celu poprawy zarówno bezpieczeństwa zatrudnionej załogi, jak i stateczności wyrobiska ścianowego.

Sympozjum ISSME  to prestiżowe wydarzenia w świecie  nauki górniczej. Dzięki uczestnictwu i wysiłkom ekspertów oraz przedstawicieli z całego świata, sympozjum ISMSSE realizuje wymianę wiedzy na temat bezpieczeństwa górniczego i technologicznego, promuje techniczny poziom bezpieczeństwa górniczego, wzmacnia współpracę między rządami, przedsiębiorstwami i pracownikami akademickimi oraz buduje międzynarodową platformę nauki i inżynierii bezpieczeństwa w górnictwie.
Więcej o konferencji: http://ismsse.com 

+ 48-32-259-2000