Badania środowiskowe tarcz do szlifowania

Pracownicy Zakładu Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT wykonywali wczoraj badania środowiskowe tarcz do szlifowania na zlecenie firmy 3M Polska. Jest to jedno z większych organizacyjnie i merytorycznie zleceń w ostatnim czasie w tym Zakładzie. Pomiary wymagały zaangażowania ośmiu osób, specjalistów od termowizji, drgań, hałasu, metrologii, zapylenia powietrza a były poprzedzone eksperymentami, wizją lokalną, spotkaniami, wizytami w czytelni norm i przepisów.

Jak wyjaśnia kierownik pracy dr inż. Przemysław Kędzierski celem pracy ma być weryfikacja, czy nowy typoszereg tarcz do szlifowania, innowacyjnych i nowatorskich produktów opracowanych według specjalistów z firmy 3M z całego świata, jest bezpieczniejszy dla pracownika, stwarza mniejsze zagrożenie w przemyśle oraz jest efektywniejszy.

Warto nadmienić, że minutowy termogram z naszej kamery termowizyjnej zajmuje 1G danych a wykonano ponad 15 serii pomiarowych.

Przed pracownikami GIG teraz kilkunastodniowa obróbka i analiza danych pomiarowych.

Więcej informacji między innymi na: www.termowizja.gig.eu, www.akustyka.gig.eu

+ 48-32-259-2000