Barbórka 2019

25 listopada 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyły się uroczyste obchody Barbórki. Wśród licznego grona znamienitych gości znaleźli się między innymi abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki i Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, który w imieniu Prezydenta RP wręczył pracownikom GIG odznaczenia państwowe za zasługi w działalności naukowej na rzecz górnictwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

 

Jako co roku w czasie Akademii odbyła się również uroczysta promocja doktorska.

W 2019 roku stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymali:

Dr hab. inż. Janusz CYGANKIEWICZ – Główny Instytut Górnictwa

Dr hab. inż. Marek ROTKEGEL – Główny Instytut Górnictwa

Dr hab. inż. Przemysław SKOTNICZNY - Instytut Mechaniki Górotworu PAN

 

Stopnie doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka otrzymali:

Dr hab. inż. Zbigniew ISAKOW - Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Dr hab. inż. Alicja KRZEMIEŃ – Główny Instytut Górnictwa

Dr hab. inż. Mateusz KUDASIK - Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Dr hab. Leokadia RÓG – Główny Instytut Górnictwa

 

Stopnie doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska otrzymali:

Dr inż. Marcin APTEKORZ - Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr inż. Bogusław KUBIŚ – Główny Instytut Górnictwa

Dr inż. Karolina WOJTACHA-RYCHTER – Główny Instytut Górnictwa

Dr inż. Magdalena ZIĘBA– Główny Instytut Górnictwa

 

Stopnie doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska otrzymali:

Dr inż. Henryk ŚWINDER – Główny Instytut Górnictwa

Dr Agnieszka WYCIŚLIK – KUPICHA - Dräger Polska

 

Stopnie doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka otrzymali:

Dr inż. Łukasz HANKUS -– Główny Instytut Górnictwa

Dr inż. Wojciech JAWORSKI - Chempur

Dr inż. Michał SZASTOK – Główny Instytut Górnictwa

 

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym serdecznie gratulujemy !

+ 48-32-259-2000