Barbórka w Głównym Instytucie Górnictwa

26 listopada 2018r. w GIG odbyły się uroczyste obchody górniczego święta Barbórki.
Wśród grona znamienitych gości znaleźli się między innymi Barbara Dolniak, wicemarszałek sejmu RP, Krystian Probierz senator RP, bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, przedstawiciele władz samorządowych, górnictwa i partnerów przemysłowych GIG. Do Instytutu napłynęły również liczne życzenia i gratulacje.

Pracownicy GIG uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi za zasługi w działalności naukowej na rzecz górnictwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Jako co roku w czasie Akademii odbyła się również uroczysta promocja doktorska.

Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymali:

  • dr hab. Zdzisław Dyduch
  • dr hab. inż. Janusz Makówka.

Stopnie doktora nauk technicznych otrzymali:

  • dr inż. Adrian Gołda
  • dr inż. Agnieszka Klupa
  • dr inż. Maria Bałazińska
  • dr inż. Paweł Łabaj
  • dr Anna Skalny
  • dr inż. Jarosław Smyła
  • dr Aleksandra Strugała-Wilczek
  • dr inż. Rafał Wiśniowski

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym serdecznie gratulujemy !

Życzenia Barbórkowe dla GIG

+ 48-32-259-2000