Debata regionalna „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju” z udziałem Głównego Instytutu Górnictwa

8 kwietnia 2019r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się dyskusja na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa śląskiego do której przedstawicieli różnych grup interesariuszy zaprosił marszałek Jakub Chełstowski. W dyskusji panelowej uczestniczył również profesor Stanisław Prusek, dyrektor GIG.

Dyskusja skupiona była wokół dwóch paneli tematycznych, które dotyczyły oczekiwań i zamierzeń środowisk biznesu oraz potrzeb społecznych wobec wyzwań rozwojowych. Toczyła się ona w aspekcie problemów, przedstawionych przez zaproszonych gości: Christophera Todda, dyrektora departamentu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Grzegorza Tobiszowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii i Tomasza Kota, wicedyrektora Departamentu Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Foto: Śląski Urząd Marszałkowski

+ 48-32-259-2000