Delegacja Narodowego Górniczego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku

W dniach od 14 do 16 czerwca 2015r. w Głównym Instytucie Górnictwa przebywała delegacja Narodowego Górniczego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Gośćmi byli Rektor Uniwersytetu Profesor Gennadiy G. Pivnyak oraz Prorektor ds. Naukowych Profesor Roman Dychkovskiy.

15 czerwca 2015r. podczas uroczystości jubileuszu 90-lecia Rektor odznaczył najwyższym odznaczeniem Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Gónictwa Profesora Józefa Dubińskiego, Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń Profesora Jana Wachowicza oraz Kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Profesora Stanisława Pruska.

16 czerwca zostało podpisane porozumienie pn. "Program Wspólnych Działań" dotyczące współpracy naukowej i rozwoju kadr.

+ 48-32-259-2000