Delegacja z Shandong University of Science and Technology (SDUST) w Chinach

W dniach 27-28 listopada nasz Instytut gościł delegację z Shandong University of Science and Technology (SDUST) w Chinach.

Podczas wizyty prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Dyrektor GIG i dr Lianjun Chen, Zastępca Dyrektora Państwowego Kluczowego Laboratorium ds. Zapobiegania Katastrofom i Kontroli Shandong University of Science and Technology podpisali "Memorandum of Understanding" pomiędzy obiema instytucjami. Propozycja tej umowy ma na celu promowanie współpracy i rozwoju wymiany akademickiej i edukacyjnej.

Shandong University of Science and Technology (SDUST) w Chinach został założony w 1996 roku i jest multidyscyplinarnym uniwersytetem, oferującym wszechstronną edukację w zakresie inżynierii (inżynieria górnicza, nauka o bezpieczeństwie i inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria geologiczna, inżynieria oprogramowania, inżynieria mechaniczna itp.).

+ 48-32-259-2000