Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pyłomierz przenośny Dust Air

Z przyjemnością informujemy, że nasz pyłomierz przenośny Dust Air otrzymał Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za wysokiej rangi nagrody uzyskane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2019 roku. Przypomnijmy, że pyłomierz  GIG został nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem na  międzynarodowej wystawie wynalazczości w Hiszpanii i  Platynowym Medalem XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2019". 

Dyplom Ministra Nauki przyznany został  podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020. Targi mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarn, w tym roku po raz pierwszy odbywały się w formule online.  Stanowią forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. Ich myślą przewodnią jest hasło „Innowacje motorem gospodarki”.

Autorom rozwiązania serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy na dustair.gig.eu

+ 48-32-259-2000