Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Główny Instytut Górnictwa otrzymał dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej  za wkład w tworzenie miejsc pracy.

Wyróżnienie to podkreśla, zaangażowanie Instytutu  w budowanie nowoczesnego rynku pracy  opartego na inwestowaniu w kapitał ludzki.  W ciągu ostatnich 5 latach Główny Instytut Górnictwa zatrudnił 139 nowych pracowników, przez co znacznie obniżyła się średnia wieku pracowników GIG. Kompleksowo realizowany program rozwoju kadry  pozwala pracownikom na poszerzanie zakresu kompetencji oraz ich optymalne wykorzystanie, udział w grantach i projektach.

Pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Biorą udział w  licznych szkoleniach, również zagranicznych, studiach podyplomowych, kursach językowych. Wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika i podniesienia jego kwalifikacji zawodowych jest awans naukowy, związany z  uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych.

Kierownictwo Instytutu przykłada także dużą wagę do zagadnień związanych  z bezpieczeństwem i higieną wykonywanej w GIG pracy.  Wszyscy pracownicy Instytutu są objęci profilaktyczną opieką medyczną, a zatrudnieni w laboratoriach, w których istnieje możliwość narażenia na czynniki szkodliwe, podlegają ponadto specjalistycznej kontroli i badaniom. Nowoczesne techniki i  metodologia prowadzenia prac badawczych oraz systematycznie prowadzone prace remontowo–modernizacyjne wpłynęły na wyraźną  poprawę i komfort warunków pracy oraz zmniejszenie zagrożeń związanych z procesem pracy.

+ 48-32-259-2000