Eko Patrol GIG w gminie Jelcz-Laskowice

22 grudnia 2020 Eko Patrol GIG® dokonywał pomiarów jakości powietrza w miejscowości Jelcz-Laskowice. Dzięki zamontowanym w mieście EkoSłupkom wytypowano najbardziej zanieczyszczone obszary, gdzie Eko Patrol wykonał dodatkowe pomiary immisji i emisji zanieczyszczeń.

Eko Patrol w połączeniu z urządzeniami stacjonarnymi, zwanymi EkoSłupkiem to pierwszy w Polsce zintegrowany system, który umożliwia pozyskanie danych telemetrycznych dotyczących zanieczyszczenia powietrza na obszarze objętym strefą monitorowania. Zintegrowany system to dwuetapowe działanie proekologiczne, gdzie za pierwszy etap odpowiedzialne są urządzenia o nazwie EkoSłupek, rozlokowane w przestrzeni otwartej najczęściej w miejscach zurbanizowanych. EkoSłupek zbiera dane na temat aktualnego stanu powietrza i ostrzega przed smogiem za pośrednictwem oświetlenia led.

Drugi etap to inwentaryzacja terenu, gdzie pomiary wykonywane są przez Eko Patrol GIG w określonym czasie wytypowanym na podstawie predykcji pogodowej oraz analizy danych telemetrycznych pochodzących z EkoSłupków. Pomiary jakości powietrza prowadzone są na wyznaczonym obszarze w zakresie emisji i immisji zanieczyszczeń, takich jak: PM1, PM 2,5, PM10, formaldehyd, HCl.

Wspólne działania firmy e-Gminy sp. z o.o. oraz GIG prowadzą do ciągłej edukacji mieszkańców na temat zanieczyszczenia powietrza i dają narzędzie władzom lokalnym co do stref i miejsc o szczególnym zagrożeniu niską emisją.

+ 48-32-259-2000