Eko Patrol GIG w gminie Jelcz-Laskowice

W dniach 18-19 luty br. odbywał się kolejna sesja pomiarowa jakości powietrza zrealizowana przez Eko Patrol GIG w gminie Jelcz-Laskowice. Ta działalność Eko Patrolu realizowana jest w ramach współpracy z firmą e-Gminy, dostarczające EkoSłupki. Dzięki zamontowanym w mieście EkoSłupkom typowane są najbardziej zanieczyszczone obszary, a mobilne laboratorium smogowe GIG wykonuje dodatkowe pomiary imisji i emisji zanieczyszczeń.

Eko Patrol w połączeniu z urządzeniami stacjonarnymi, zwanymi EkoSłupkiem to pierwszy w Polsce zintegrowany system, który umożliwia pozyskanie danych telemetrycznych dotyczących zanieczyszczenia powietrza na obszarze objętym strefą monitorowania. 

 

+ 48-32-259-2000