GIG na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2015

W dniach 12-14 października 2015 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbywa się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2015.

GIG zaprasza wszystkich zainteresowanych na stoisko nr 31, gdzie prezentowane są dwa rozwiązania specjalistów Instytutu:

  • Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii,
  • Sprężona modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji.

 

+ 48-32-259-2000