GIG otrzymał tytuł „Lider Innowacji” 2016 w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów , Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina

Główny Instytut Górnictwa  otrzymał tytuł „Lider Innowacji” 2016 w konkursie  organizowanym pod honorowym patronatem  Wiceprezesa Rady Ministrów , Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  Pana Jarosława Gowina.  Tytuł został przyznany w kategorii „Instytucja” za  kreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych dla górnictwa, energooszczędnych i czystych technologii o dużym znaczeniu dla gospodarki, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości środowiska naturalnego.  Nagroda wręczona została podczas  Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, które odbywały się w Katowicach w dniach 14-15.06.2016r.  Podczas targów  dwa wynalazki GIG otrzymały specjalne medale. 

Złotym medalem nagrodzony został wynalazek Sonda światłowodowa do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni.  Innowacją sondy jest głowica pomiarowa utworzona z trzech zagiętych prętów kwarcowych lub szafirowych, transmitujących promieniowanie optyczne, ustawionych w płaszczyźnie poziomej pod kątem 120° względem siebie i połączonych optycznie z wejściem światłowodu w elastycznym płaszczu ochronnym – mówi dr inż. Ewa Lisiecka z zespołu autorskiego. Urządzenie spełnia dyrektywę ATEX w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Może być wykorzystywane do  pomiarów temperatury w trudno dostępnych miejscach, np. kominy, szyby, w przemyśle  hutniczym i przetwórstwie metali.

Brązowy medal targów otrzymało urządzenie do osuszania osadów, a przede wszystkim osadów ścieków komunalnych i przemysłowych. Zapewnia ono szybkie i efektywne usuwanie zawartej w osadach wilgoci, a wysuszone osady mogą być kierowane do procesu formowania brykietów i/lub peletów, stosowane jako domieszka do węgla kamiennego, bądź też wykorzystywane bezpośrednio jako paliwo do kotłów.  Osady jako surowiec energetyczny, są tym lepsze im są bardziej suche, dlatego kluczowe jest pozbycie się z nich możliwie jak największej ilości wody. Wspólnie z firmą EKO-BRYKIET opracowaliśmy technologię produkcji nowoczesnych alternatywnych paliw z mieszanki węgla kamiennego i odpadu komunalnego, jakim są ustabilizowane komunalne osady ściekowe, ale wysoko uwodnione – podkreśla Eugeniusz Orszulik jeden z autorów rozwiązania. Nasze urządzenie łączy procesy suszenia i termicznego unieszkodliwiania, takie jak spalanie, zgazowanie lub piroliza. Jego zastosowanie pozwala w optymalny sposób wytworzyć alternatywne paliwo energetyczne pozwalające na zasilanie zespołu kogeneracyjnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

+ 48-32-259-2000