GIG partnerem sektorowego porozumienia wodorowego

Główny Instytut Górnictwa został sygnatariuszem listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Porozumienie zostało powołane w lipcu br. przez Ministra Klimatu Michała Kurtykę.

Wodór jest wykorzystywany głównie do produkcji metanolu, amoniaku, mocznika, syntetycznego gazu ziemnego (SNG) oraz w przemyśle petrochemicznym i spożywczym. Ale wodór postrzegany jest obecnie przede wszystkim jako nowy, przyjazny środowisku nośnik energii.

Prace związane z wodorem prowadzone są w GIG już od wielu lat, między innymi w Centrum Czystych Technologii Węglowych, gdzie prowadzone  badania nad wykorzystaniem węgla jako surowca do rozwoju przyszłościowych, gałęzi polskiej gospodarki dzięki możliwościom produkcji paliw silnikowych, metanolu, substytutu gazu naturalnego czy wodoru. Takie prace dotyczą m.in. procesu zgazowania wybranych paliw do gazu bogatego w wodór, które  pozwalają na określenie przydatności paliw o niższej jakości do zgazowania. Z kolei Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii GIG prowadzi prace obejmujące problematykę wykorzystania wodoru i paliw alternatywnych dla ogniw paliwowych do produkcji energii elektrycznej.

+ 48-32-259-2000