GIG Patronem Honorowym Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020

W dniach 5-6 października br. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020. GIG został Patronem Honorowym tego wydarzenia. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty.

W dyskusjach o przyszłości gospodarki wezmą udział przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy koncentrują się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Więcej informacji znajduje się stronie: www.osg2020.pl

+ 48-32-259-2000