GIG uczestnikiem projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ukraińskim sektorze wydobywczym”

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z uczestników projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ukraińskim sektorze wydobywczym” koordynowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organization). Projekt współfinansowany jest  przez Rząd Kanady. 

Jego głównym celem jest ograniczenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych w| ukraińskim przemyśle wydobywczym poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych polityk bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych o międzynarodowe standardy oraz budowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa.

Projekt potrwa do marca 2020 i  realizowany jest etapowo. Pierwszym z nich było przeprowadzenie w marcu 2018r. szkoleń podstawowych z zakresu oceny ryzyka zawodowego oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy – mówi dr Aleksandra Koteras z Głównego Instytutu Górnictwa, uczestniczka międzynarodowej  grupy ekspertów  realizujących szkolenia.   Prowadzone  one były w dwóch lokalizacjach,  w kopalni  Sukha Balka w Krzywym Rogu i  kopalni Stepowa w Litowiżu. Obejmowały szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego w wybranych lokalizacjach wizytowanych kopalń. W szkoleniu tym brali udział przedstawiciele górnictwa odkrywkowego i podziemnego, nie tylko węgla,  ale też rud żelaza i uranu, nafty i gazu.

Obecnie trwają prace konsultacyjne, a jeszcze w tym roku prowadzone będą szkolenia dla osób, które będą potem odpowiedzialne za wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego w zakładzie.  Takie systemy  z powodzeniem sprawdziły się m.in. w polskim górnictwie. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) to jedna z najważniejszych, międzynarodowych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną pracy oraz opracowywaniem międzynarodowych standardów pracy. Agencja działa  pod auspicjami  Organizacji Narodów Zjednoczonych i  skupia przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników  187 państw członkowskich  ONZ z całego świata.  

+ 48-32-259-2000