GIG wykonywał ekspertyzę geologiczno-górniczą dla potrzeb budowy nowego biurowca KTW w centrum Katowic

Przywracanie walorów użytkowych terenom poprzemysłowym jest jednym z najważniejszych obszarów działalności Głównego Instytutu Górnictwa. Nowoczesne badania  geoinżynieryjne służą temu właśnie celowi. Jedną z takich prac wykonanych w minionym roku była ekspertyza geologiczno-górnicza dla potrzeb budowy nowego biurowca KTW w miejscu wyburzonego  budynku DOKP, wykonana przez GIG na zlecenie spółki INVEST 3TDJ ESTATE na potrzeby realizacji nowej inwestycji w Strefie Kultury w Katowicach. Na podstawie ekspertyzy przygotowanej m.in. przez specjalistów GIG można było zaplanować bezpieczną budowę nowoczesnego obiektu (budynku o wysokości ok. 112 m), którego fundamenty zostaną posadowione na głębokości zbliżonej do położenia dawnych wyrobisk górniczych w pokładzie węgla 407/1.          

Strefa Kultury w Katowicach to obszar pomiędzy Spodkiem a nowymi budynkami Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które znajdują się na terenach byłej kopalni "Katowice". Funkcjonowały tu w przeszłości główne szyby udostępniające głębsze partie złoża węgla kamiennego. W obrębie tego terenu zalegały również płytkie pokłady węgla, które były przedmiotem eksploatacji jeszcze w XIX stuleciu. Były one udostępnione płytkimi szybami o głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pozostawiona w ziemi infrastruktura górnicza oraz pustki pogórnicze stwarzały poważne zagrożenia geotechniczne dla budowlanego zagospodarowania powierzchni i wymagały wykonania specjalistycznych prac geotechnicznych dla uzdatnienia podłoża do zabudowy. 

Teren byłej kopalni „Katowice” stał się poligonem badawczym  dla projektu zrealizowanego przez Główny Instytut Górnictwa,  wspólnie z AGH, Uniwersytetem Warszawskim i Państwowym Instytutem Geologicznym na zlecenie Ministerstwa Środowiska, dotyczącego zasad określania kierunków zagospodarowania terenów pogórniczych oraz ustalania przydatności budowlanej terenów pogórniczych. Dzięki projektowi powstał pierwszy w Polsce wspomagający prawo dokument, definiujący wszystkie zagrożenia na terenach zlikwidowanych kopalń (nie tylko węgla) oraz wymagania w zakresie metod i badań pozwalających na ich kwantyfikację (Zasady dokumentowania warunków-geologicznych dla celów likwidacji kopalń).   Ocena zagrożeń pogórniczych powierzchni terenu zlikwidowanej kopalni „Katowice”, koncepcje ich likwidacji oraz  kontrola jej skuteczności były przedmiotem prac badawczo-usługowych i eksperckich wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa.

Obecnie Strefa Kultury w Katowicach została uznana za Najlepszy Produkt Turystyczny 2015 roku  w ogólnopolskim konkursie na Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak mówią oceniający: „pokopalniana przestrzeń w samym centrum Katowic została dzięki temu przywrócona mieszkańcom. Stała się miejscem spotkań i obowiązkową atrakcją turystyczną pokazywaną przyjezdnym. Nawiązujące do charakterystycznych dla Śląska motywów budynki są niezwykle widowiskowe, a z tarasów tzw. Zielonej Doliny czyli trawiastego dachu MCK oraz wieży widokowej Muzeum Śląskiego roztacza się fantastyczny widok na Katowice i okolicę”.  

+ 48-32-259-2000