GIG wyróżniony w konkursie Mistrz Techniki 2016/2017

28 stycznia 2018 roku rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą "Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów" zostało wyróżnione w konkursie Mistrz Techniki 2016/2017.

Nagrodzone rozwiązanie to nowoczesny system zapewniający automatyczny pomiar geometrii i  deformacji badanych elementów szybu. Wyposażony jest w kontrolę położenia, w tym orientacji przestrzennej i stabilności, oraz w system rejestracji i analizy danych.  Sonda jest opuszczana do szybu za pomocą liny nośnej urządzenia wyciągowego wzdłuż prowadzącej liny pomocniczej, zgodnie z rozwiązaniem opracowanym w GIG. Dzięki zastosowaniu obudowy przeciwwybuchowej i nowatorskiego rozwiązania autonomicznego zasilania, urządzenie może pracować w zagrożonej wybuchem, metanowej atmosferze kopalnianej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obudowa każdego szybu górniczego powinna zostać poddana kontroli stanu technicznego, co najmniej raz na 5 lat.  Zastosowanie sondy opracowanej w GIG pozwala na zdecydowane skrócenie czasu kontroli i kosztów rewizji szybów. Szczególnie dotyczy to starych i nieuzbrojonych szybów, z uwagi na zaangażowanie znacznych środków technicznych i ryzyka dla zatrudnionych pracowników. Zastosowanie sondy GIG przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy, umożliwia również zdecydowaną poprawę warunków ruchowych i ekonomicznych.

Autorom rozwiązania gratulujemy.

+ 48-32-259-2000