Główny Instytut Górnictwa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA w obecności Ministra Skarbu Państwa Andrzej Czerwińskiego podpisały dzisiaj w Katowicach list intencyjny

Główny Instytut Górnictwa oraz Agencja  Rozwoju Przemysłu SA w obecności Ministra Skarbu Państwa Andrzej Czerwińskiego podpisały  dzisiaj w Katowicach list  intencyjny dotyczący rozwoju programu czystych technologii węglowych i powołania Forum Innowacyjnego Węgla. Jego celem będzie m.in. monitorowanie wyników, realizowanych w Polsce i zagranicą, innowacyjnych projektów z obszaru czystych technologii węglowych.

„Podpisany dzisiaj list intencyjny jest ważnym krokiem na drodze rozwijania prac badawczych, które mają czynić węgiel paliwem bardziej przyjaznym dla środowiska, a w konsekwencji pozwolić na lepsze wykorzystanie posiadanych przez Polskę bogatych zasobów tego surowca. Cieszę się, że Główny Instytut Górnictwa i Agencja Rozwoju Przemysłu będą wspierać się wzajemnie w tych działaniach, bowiem naszym wspólnym celem jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu będzie mogła rozwijać się w naszym kraju gospodarka niskoemisyjna. To jest prawdziwe wyzwanie dla Polski, aby pokazać, że węgiel dzięki czystym technologiom węglowym może być źródłem czystej energii” – powiedział prof. Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Narzędziami wykorzystywanymi w ramach działań Forum Innowacyjnego Węgla będą platformy internetowe: Platforma Transferu Technologii oraz Polski Rynek Węgla prowadzony przez Oddział ARP S.A. w Katowicach, na którym powstanie zakładka dedykowana Forum. Zakłada się także równoległe uruchomienie platform informacyjnych przez partnerów współpracujących z ARP S.A.

+ 48-32-259-2000