Główny Instytut Górnictwa otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności w kategorii innowacyjnych instytutów naukowych

Główny Instytut Górnictwa otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności w kategorii innowacyjnych instytutów naukowych w promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Celem programu było nagrodzenie instytucji i firm, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową. Laureatami tego prestiżowego konkursu są zatem wiodące w na polskim rynku podmioty, prowadzące szeroką działalność naukową i rozwojową oraz promujące współpracę nauki z biznesem. Nagrody wręczono podczas Kongresu Przedsiębiorczości, który odbywał się w Lublinie w dniach 27-28.10.2016r.

Główny Instytut Górnictwa nagrodzony został za  całokształt działalności, ale również za tworzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i usługowych. Podkreślono fakt, że kierunki badań prowadzonych w Instytucie są zawsze odpowiedzią na aktualne potrzeby przemysłu i rynku. 

+ 48-32-259-2000