Główny Instytut Górnictwa podpisał ramową umowę o współpracy z Powiatem Raciborskim

Główny Instytut Górnictwa podpisał ramową umowę o współpracy z Powiatem Raciborskim. Umowa dotyczy wspólnych działań ukierunkowanych na wzrost znaczenia w realizacji strategicznych działań w powiecie sektora badań i rozwoju oraz podniesienie na wyższy poziom know how powiatu raciborskiego.

+ 48-32-259-2000