Główny Instytut Górnictwa w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę z projektem pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO), który realizowany będzie w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców. Realizacja Projektu zmierza do wykorzystania procesów przedsiębiorczego odkrywania w programowaniu kierunków rozwoju technologicznego regionu. Zadania realizowane w projekcie mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy o technologiach oraz trendach rynkowych w województwie śląskim, wypracowania oraz dostosowania narzędzi wsparcia aktorów ekosystemu innowacji.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez następujące obserwatoria:

  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska - Główny Instytut Górnictwa,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Biomedycznej,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Energetyki - Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów - Politechnika Śląska, Instytut Metali Nieżelaznych.

13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej. 

+ 48-32-259-2000