Główny Instytut Górnictwa został jedyną w Polsce jednostką badawczą uznaną przez Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard Accepted Laboratory)

Główny Instytut Górnictwa został jedyną w Polsce jednostką badawczą uznaną przez Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard Accepted Laboratory). Uznanie takie wynika z pracy Instytutu w schemacie IECEx, w tym wypadku obejmuje jednak tylko uznane przez USA metodyki badawcze (normy IEC).

Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych umiejscowiona jest w strukturze Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych i zajmuje się m.in. tworzeniem wymagań bezpieczeństwa dla obiektów morskich, takich jak: statki, okręty, instalacje off-shore, np. platformy wiertnicze. Dzięki uznaniu   Instytutu  jako jednostki akceptowanej  prze US Coast Guard polscy producenci będą mogli łatwiej eksportować  swoje wyroby do USA, a szczególnie dotyczy to urządzeń przeciwwybuchowych.

Uprawnienia jednostki certyfikującej i badawczej w ramach schematu IECEx, przyznawanego przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC Instytut uzyskał w 2010 roku. Wdrożony w GIG schemat certyfikacji IECEx otwiera nowe możliwości w sferze certyfikacji polskich maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w warunkach atmosfery zagrożonej wybuchem i kierowanych do sprzedaży na rynki poza Unią Europejską. Oparty jest na akredytowanym Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii. Wydawane przez Główny Instytut Górnictwa certyfikaty wg schematu IECEx są honorowane w wielu krajach na całym świecie, bez konieczności dokonywania dodatkowej oceny.

Jedną z głównych korzyści stosowania systemu IECEx jest przejrzystość wymagań procesu certyfikacji. Wydane dokumenty (certyfikaty, skrótowe informacje o badaniach urządzenia oraz ocena systemu produkcji) są jawne – dostępne na stronie www.iecex.com. Szczegółowe informacje odnośnie systemu IECEx w GIG dostępne są na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej GIG: www.gigcert.com.

+ 48-32-259-2000