Główny Instytut Górnictwa został wyróżniony Złotym Medalem "Rynku Inwestycji" za innowacyjne działania naukowo-badawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

W dniu 10 maja 2016 roku podczas konferencji naukowo-technicznej pn. "Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle - RISK project 2016", odbywającej się w Warszawie Główny Instytut Górnictwa został wyróżniony Złotym Medalem "Rynku Inwestycji" za innowacyjne działania naukowo-badawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Nagrodę odebrała Pani dr inż. Alicja Krzemień Kierownik Pracowni Oceny Ryzyka w Przemyśle.
 
Instytut wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, oprócz znanej na całym świecie działalności w obszarze przemysłu wydobywczego dynamicznie rozwija działalność związaną z bezpieczeństwem przemysłowym. GIG oferuje swoje usługi w zakresie analizy i oceny ryzyka zawodowego, środowiskowego i procesowego oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Dla realizacji tych obowiązków potrzebna jest bogata wiedza i doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa procesowego jak i również z pogranicza innych obszarów wiedzy tj.: inżynieria środowiska, górnictwo i geologia, bezpieczeństwo procesów wybuchowych czy też chemia i materiałoznawstwo. Dysponując specjalistami z każdej z tych dziedzin, GIG może zmierzyć się z wyzwaniami jakie stwarza interdyscyplinarność tego zakresu usług. Szczególne znaczenie mają badania prowadzone nad technologią czystego spalania węgla, dla których Główny Instytut Górnictwa wykonuje kompleksową analizę ryzyka przemysłowego. Prowadzone prace naukowo-badawcze z zakresu zarządzania bezpieczeństwem realizowane są we współpracy z partnerami przemysłowymi i naukowymi, w ramach projektów krajowych i międzynarodowych.

+ 48-32-259-2000