Informacja o odwołaniu zebrania Sekcji Aerologii Górniczej Komisji Górniczej PAN O/Katowice

 

+ 48-32-259-2000