Konferencja "Bezpieczeństwo robót strzałowych"

W dniu 3 października 2018 roku w Ustroniu rozpoczęła się konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo robót strzałowych". Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

W konferencji uczestniczą 143 osoby. W uroczystości rozpoczęcia uczestniczyli miedzy innymi Wiceprezes WUG Krzysztof Król oraz Profesor Andrzej Maranda z Wojskowej Akademii Technicznej. W pierwszym dniu konferencji jej gośćmi byli również przedstawiciele rumuńskiego instytutu INSEMEX.

Pani Teresa Szydłowska, w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wręczyła na ręce dr inż. Zbigniewa Lubosika, dyrektora ds. górnictwa i bezpieczeństwa przemysłowego medal pamiątkowy Stowarzyszenia wydany z okazji pierwszej rocznicy wpisu zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

+ 48-32-259-2000