Konferencja Górnictwo 2019 z udziałem GIG

Szans dla polskiego węgla można szukać w karbochemii - to jeden z wniosków konferencji Górnictwo 2019, która 22 listopada 2019 odbyła się w Katowicach. Profesor Stanisław Prusek, dyrektor GIG wziął udział w dwóch sesjach panelowych na temat innowacji oraz dywersyfikacji w górnictwie. Mowa była m.in. o projektach realizowanych w GIG dla przemysłu wydobywczego.

+ 48-32-259-2000